AANMELDING

Aanmelding begint altijd met een telefonisch contact tussen u als client en mij als behandelaar. Hierin wordt gekeken of aanmelding passend is in wensen en geboden aanpak.

U dient altijd via uw huisarts verwezen te zijn als u voor vergoeding in aanmerking wil komen.

Intake: om te weten wat uw klachten zijn en hoe die zich verhouden met uw achtergronden c.q. uw levensloop is het nodig dat er veel informatie verzameld wordt. Helder moet worden hoe u geworden bent wie u bent maar ook wat nodig en wat mogelijk is. Wordt het doel dat er in psychisch opzicht geconstrueerd of gereconstrueerd moet worden.
Na 3 a 4 gesprekken, naast invulling van een uitgebreide vragenlijst die u per mail of op papier ontvangt, vindt er een adviesgesprek plaats waarin u de voorlopige DSM diagnose c.q. beschrijvende diagnose en het voorgestelde therapieaanbod verneemt. Als u toestemt met de behandeling gaat de psychotherapie van start.

Behandeling: bij aanvang worden therapie afspraken gemaakt over frequentie, duur, therapiekader en behandelvorm; daarnaast worden behandeldoelen van de psychotherapie expliciet geformuleerd. Evaluatie momenten worden in samenspraak bepaald. Het beeindigen van de psychotherapie vindt altijd in onderling overleg plaats!

Wachtlijst:op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan vanwege een patientenstop. Medio zomer 2019 gaan er waarschijnlijk mogelijkheden ontstaan