AANMELDING

Aanmelding begint altijd met een telefonisch contact tussen u als client en mij als behandelaar. Hierin wordt gekeken of aanmelding passend is in wensen en geboden aanpak.

U dient altijd via uw huisarts verwezen te zijn als u voor vergoeding in aanmerking wil komen.

Intake: om te weten wat uw klachten zijn en hoe die zich verhouden met uw achtergronden c.q. uw levensloop is het nodig dat er veel informatie verzameld wordt. Helder moet worden hoe u geworden bent wie u bent maar ook wat nodig en wat mogelijk is. Wordt het doel dat er in psychisch opzicht geconstrueerd of gereconstrueerd moet worden.
Na 3 a 4 gesprekken, naast invulling van een uitgebreide vragenlijst die u per mail of op papier ontvangt, vindt er een adviesgesprek plaats waarin u de voorlopige DSM diagnose c.q. beschrijvende diagnose en het voorgestelde therapieaanbod verneemt. Als u toestemt met de behandeling gaat de psychotherapie van start.

Behandeling: bij aanvang worden therapie afspraken gemaakt over frequentie, duur, therapiekader en behandelvorm; daarnaast worden behandeldoelen van de psychotherapie expliciet geformuleerd. Evaluatie momenten worden in samenspraak bepaald. Het beeindigen van de psychotherapie vindt altijd in onderling overleg plaats!

Wachtlijst:op dit moment neem ik geen nieuwe clienten aan vanwege een patientenstop. Medio najaar 2019 gaan er waarschijnlijk mogelijkheden ontstaan. Voor leertherapie voor psychotherapeuten, systeemtherapeuten en psychiaters in opleiding ontstaan per juni plekken.