KOSTEN

Sinds 1 januari 2008 wordt psychotherapie volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (basispakket) zonder een plafond in aantal zittingen als u een verwijzing heeft voor specialistische GGZ . De vergoeding loopt niet per sessie maar per gehele behandeling, Deze behandeling wordt de Diagnose Behandel Combinatie genoemd, de zogenaamde DBC.
Aan het einde van de behandeling ontvangt uw zorgverzekeraar of desgewenst u een DBC nota. De hoogte van de nota hangt samen met de aard van het probleem en de duur van een behandeling. Hierbij is de totale tijd, zowel de directe als indirecte tijd verbonden aan de behandeling , leidend bij de definitieve rekening.

VERZEKERAARS

Met alle verzekeraars, zoals CZ, VGZ, ZilverenKruis, Multizorg, Menzis, Friesland etc  heb ik als uw behandelaar contracten afgesloten zodat de dekking 100% is. Wel kan het zijn dat dit verrekend wordt met het jaarlijkse standaard eigen risico; mogelijk zelfs vermeerderd met een vrijwillig verhoogd eigen risico. Sinds 2014 hebben Menzis en CZ mij beperkingen opgelegd met betrekking tot vergoedingen en instroom in de vorm van een omzetplafond. Hierdoor kan ik beperkt mensen accepteren van deze ziektekosten zekeraars.
Verzekerderden van Zilveren Kruis/ Achmea en Multizorg leveren amper problemen op. Zelfbetalenden in het geheel niet. De kosten voor zelfbetalenden zijn 90 euro voor een individuele zitting, 120 euro voor een partnerrelatie therapie van een uur. No show tarieven voor afzegging of geen afzegging binnen 24 uur zijn eerder genoemde bedragen