KLACHTEN

Als u ontevreden bent over de behandeling of de behandelaar , kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken. Mocht dit tot blijvende onvrede leiden dan kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten in de regio van behandeling. Mocht dit ook tot niets leiden dan kunt u een klacht indienen bij de NVVP.
Als BIG geregistreerd psychotherapeut val ik ook onder het Tuchtrecht waardoor u ook een klacht kan indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg