Theo Verbeek

Aanmelding

Aanmelding begint altijd met een telefonisch contact tussen u als client en mij als behandelaar. Hierin wordt gekeken of aanmelding passend is in wensen en geboden aanpak. 

U dient altijd via uw huisarts verwezen te zijn als u voor vergoeding in aanmerking wil komen.

Intake: om te weten wat uw klachten zijn en hoe die zich verhouden met uw achtergronden c.q. uw levensloop is het nodig dat er veel informatie verzameld wordt. Helder moet worden hoe u geworden bent wie u bent maar ook wat nodig en wat mogelijk is. Het doel van de intake is dat scherp moet worden wat in psychisch opzicht geconstrueerd of gereconstrueerd moet worden. 
Na 3 a 4 gesprekken, naast invulling van een uitgebreide vragenlijst die u per mail of op papier ontvangt, vindt er een adviesgesprek plaats waarin u de voorlopige DSM diagnose c.q. beschrijvende diagnose en het voorgestelde therapieaanbod verneemt. Als u toestemt met de behandeling gaat de psychotherapie van start. U krijgt bij de start van de intake ook een screeningslijst om de ernst van uw klachten vast te stellen. Bij het eerste gesprek dient u zich te identificeren met rijbewijs, paspoort of zorgpas. 

Behandeling: bij aanvang worden therapie afspraken gemaakt over frequentie, duur, het therapiekader en behandelvorm; daarnaast worden behandeldoelen van de psychotherapie expliciet geformuleerd. Evaluatie momenten worden in samenspraak bepaald. Het beeindigen van de psychotherapie vindt altijd in onderling overleg plaats!

Waarneming: in vakantietijd en bij ziekte vindt zo nodig waarneming plaats door collega’s van het Ruydaelcollectief; voor crisissituaties buiten kantoortijden dient u uw huisarts of de GGZ crisisdienst van uw regio te raadplegen. 

Wachtlijst voor curatieve behandeling: op dit moment is er een clientenstop. Voor leertherapie voor een NVPP kandidaat;  winter 2024 ontstaat plaats. 

Per januari 2024 is de vestiging in Callantsoog beëindigd ; Amsterdam blijft open.