Theo Verbeek

Kosten

KOSTEN

Psychotherapie wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar (basispakket) zonder een plafond in aantal zittingen als u een verwijzing van de huisarts heeft voor Specialistische GGZ . Behandelkosten zijn gebaseerd op een wettelijk vastgesteld tarief; het NZA tarief. De vergoeding is  per sessie en wordt door mij als behandelaar maandelijks bij de verzekeraar gedeclareerd die het vervolgens verrekend met uw eigen jaarlijkse eigen risico. De behandeling wordt vergoed via het Zorg Prestatiemodel wat per januari 2022 is ingevoerd. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient er een diagnose gesteld te worden en wordt de zorgzwaarte vastgesteld middels een vragenlijst; de Honos +. Meer hierover kunt u vinden via www.nza.nl.

VERZEKERAARS

Met alle verzekeraars, zoals CZ, VGZ, Zilveren Kruis, ONVZ, DSW, Menzis etc  heb ik als uw behandelaar contracten afgesloten zodat de dekking 100% is. Wel wordt dit verrekend met het jaarlijkse standaard eigen risico zoals bovengenoemd; mogelijk zelfs vermeerderd met een vrijwillig verhoogd eigen risico als u dat zo afgesloten heeft. Sinds 2018 heeft CZ mij beperkingen  en voorwaarden opgelegd met betrekking tot vergoedingen en instroom in de vorm van een omzetplafond. Hierdoor kan ik voor 2024 beperkt  mensen  accepteren van deze ziektekosten verzekeraar. U kunt desgewenst protesteren bij CZ. 
Zelf betalen levert het in het geheel geen probleem op. De kosten voor zelfbetalenden dus ook leertherapie en supervisie  zijn 110 euro voor een individuele zitting, 175 euro voor een partnerrelatie therapie van een 75 min. No show tarieven voor afzegging of geen afzegging binnen 24 uur zijn de helft van de eerder genoemde bedragen