Theo Verbeek

Privacy

PRIVACY

Psychotherapeuten zijn gehouden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u met mij bespreekt strikt vertrouwelijk is en binnenskamers blijft.

Een aantal gegevens gaat naar de huisarts of de zorgverzekeraar:
Huisarts; het  is gebruikelijk dat na intake een brief naar de huisarts gaat zodat hij op de hoogte is van de intakebevindingen  en het behandelaanbod. Mocht u daar toch bezwaar tegen hebben dan wordt deze brief niet gestuurd.

Zorgverzekeraar: het college bescherming persoonsgegevens heeft bepaald dat de zorgverzekeraar de hoofdclassificatie / diagnose  mag vernemen in combinatie met de geleverde zorg.  Als u er bezwaar tegen heeft dat bij de ziektekosten verzekeraar een diagnose van u  bekend is dan kunt u ervoor kiezen zelf te betalen.
Het DBC Informatie Systeem; afgesloten DBC’s moeten, ook voor zelfbetalers, aangeleverd worden aan een centrale instantie, die deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van wettelijke taken. Hierbij worden geen persoonsgegevens aangeleverd. Diagnose en aantal zittingen worden versleuteld en anoniem verwerkt. De hiervoor benodigde sofware betrek ik van Eposzilos te Den Haag

Voor alle andere informatie verstrekking wordt uw toestemming voor elke berichtgeving gevraagd. Aan bedrijfsartsen wordt als u dat wenst alleen schriftelijk informatie verstrekt.

Van uw psychotherapie worden aantekeningen bijgehouden in een dossier. Dit dossier is niet en nimmer voor derden toegankelijk.

Open hier het Privacy Statement