Theo Verbeek

Partnerrelatie- en Gezinstherapie

PARTNERRELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

Bij dit therapeutische kader staat de context van patiënten, c.q. het sociale systeem centraal die zich met klachten aanmelden. Dit kan een echtpaar of stel betreffen maar ook een puber of een jong volwassene die nog hechte bindingen met zijn gezin van afkomst heeft. Hierdoor worden en zijn er vaak gezinsleden of anderen binnen het leefsysteem actief bij de psychotherapie betrokken. 
De leidende gedachtegang achter  partner relatie of/en gezinstherapie is dat mensen binnen sociale systemen elkaar fors beïnvloeden, men is onderling afhankelijk. Het gedrag van ieder gezinslid heeft immers een functie in het geheel. Problematisch gedrag wordt dan ook opgevat als een signaal dat er tussen de leden van het gezin fricties zijn.  De wisselwerking tussen mensen binnen het systeem is dus focus van behandeling. Er wordt gekeken naar hoe bijdragen onderling geleverd kunnen worden om het probleem op te lossen binnen de wisselwerking van de systeemleden.

Belangrijke concepten binnen de systeemtherapie zijn structuren van het systeem, effecten van gedrag maar ook onderlinge loyaliteit en circulariteit zijn topics die aan de orde komen. 

Binnen de behandeling zullen dus klachten, grieven en wensen van alle systeemleden helder gemaakt worden waarbij er geen eenduidige waarheid bestaat. Iedere perceptie wordt als volwaardig genoeg gezien om serieus genomen te worden en door meervoudige partijdigheid van de psychotherapeut wordt gekeken naar bevredigende oplossingen en compromissen.