Theo Verbeek

Narcistische problematiek

NARCISTISCHE PROBLEMATIEK

Cliënten die last hebben van narcistisch getinte problematiek hebben problemen met heftig verstoorde gevoelens die hen en anderen fors kunnen verwarren. Het zelfgevoel en het reguleren daarvan is een heikel punt. Bij narcistische problemabiek gaat een trauma vooraf in de jonge jeugd waarin er een gebrek was aan stimulerende responsiviteit. 
Langdurige bevredigende diepgaande intieme relaties opbouwen en onderhouden is deze mensen een hele opgave. Gebrek aan empathie is vaak wat je proeft bij mensen met narcistische problematiek. Een laag of wisselend gevoel over zichzelf is meer regel dan uitzondering, daarnaast is er juist een sterke behoefte om zichzelf te profileren en autonoom te zijn. Het wringt dus vaak op het spectrum van  afhankelijkheid en verbondenheid. “Constant ranking is iets wat veelvuldig speelt”
Ze worstelen met het thema kwetsbaarheid wat afgeweerd moet worden; onderliggend speelt veel al dan niet bewuste schaamte. Dit terwijl juist schaamte de vijand van het narcisme is.
Verder speelt diep verankerde basale onzekerheid die verdoezeld moet worden met een pantser van arrogantie, afgunst en forse woede of tegenovergesteld ; juist zeer sensitief anderen behagen om kritiek te voorkomen. 
Vaak gaat het in een psychotherapeutische behandeling met narcistische problematiek over zaken als grootheid en kleinheid, afstand en nabijheid maar ook thema’s als  bewondering, successen  en belangrijk zijn, uittesten van anderen en hypergevoeligheid;  maar ook over hunkering, woede;  maar ook self-absorbed zijn, komen geregeld voor. Verder spelen minachting en  krenkbaarheid, verveling, jaloezie en afgunst naast eveneens speciaal willen zijn, glorieren en charmeren  een grote rol.
Al deze elementen duiden  in meerdere of mindere mate op narcistisch problematiek en dienen in een langerlopende psychoanalytische psychotherapie bewerkt en doorgewerkt te worden tot minder storende proporties. Hierdoor ontstaat er een grotere differentiatie en een hechtere integratie in de persoonlijkheid met een grotere kans op gelukkig zijn als daar aanleiding toe is en tevens dat de kans vergroot is dat daar aanleiding toe is.